About

Foto Rutger Hendriks - RuRaSports
Even voorstellen
Rutger Hendriks geboren in 1987 in Den Haag. Tennislicentie A behaald in 2008. Direct op avontuur gegaan in het buitenland en Mental Match Play licentie behaald in Zwitserland bij de European Tennis Academy. 2011 terug in Nederland, eigen tennisschool gestart(Tennis De Star) en te werk gegaan als combinatiefunctionaris badminton in dienst van gemeente Leidschendam-Voorburg. Je kunt mij vinden op Tennispark Rozenrust voor tennis en bij BC Voorburg, BC Orbiton te Leidschendam als badmintontrainer. Ik spreek Nederlands, Engels, Duits.

Waarvoor kun je mij inzetten:
* Tennisles * Bedrijfsuitje * Clinic Tennis/Badminton * Schoolsport *
* Ouder-Kind * Sportief kinderfeest *

Ervaring

Als tennistrainer heb ik gewerkt in Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Bahrein en Oman.
In deze jaren ben ik uitdagingen aangegaan met alle leeftijden en speelsterktes in verschillende situaties

 • Tennisverenigingen
 • Basis en middelbare scholen
 • 5* resorts
 • Expats huizencomplexen

Mijn passie

Wat ik zo aantrekkelijk vind is dat elke speler zijn eigen speelstijl kan kiezen.
Je kunt aanvallen, verdedigen… iemand zijn aanval neutraliseren of juist initiatief overnemen met 1 goede slag. Het kan zo dynamisch zijn als jij mogelijkheden hebt.
Elke beslissing van jou als van de tegenstander heeft effect op het verloop van het spel.
Bij sport moet plezier in het leren van het spel voorop staan. Tennis en badminton zijn sporten waarbij beweging, coördinatie en techniek een belangrijke rol spelen.
Mijn streven— Snel bereiken dat volwassenen en kinderen geholpen door de juiste technieken zelfstandig kunnen overspelen en daarbij doelen bereiken die zij zelf voor ogen hebben.

Lesmethode

Badminton en Tennis zijn heel divers, elke klant heeft een ander doel. Ik vind het leuk om te luisteren welke doelen zij hebben, daarbij een analyse en stappenplan op maat te maken en deze doelen te bereiken d.m.v mijn eigen methode.

Je kunt mijn methode ‘Dynamisch’ of wel ‘Out-of-the-Box’ noemen.

Centraal in mijn lessen staat dat we altijd rustig beginnen om te kijken hoe het er vandaag voor staat. Ben je fit of juist moe, denk je aan school of werk, dat zal een grote rol spelen betreft je concentratie. Tijdens inspelen zal ik kijken en analyseren, vragen hoe het ervoor staat. Vanuit dat oogpunt pas ik de les aan en gaan we starten. Doorloop oefeningen, ralleys, wedstrijden, competitieve spellen… alles zal voorkomen tijdens mijn lessen.

Ik zal steeds weer andere manieren gebruiken om jouw horde te doorbreken. De ene keer in overleg, de andere keer zonder dat jij het weet. Ik zal je uitdagen/misleiden om een ander doel na te streven, om zo een groter doel te bereiken. Ik maak een analyse van jouw spel en los de puzzel voor jou op.

Aanbod

Ik ben benieuwd naar uw mening

Deel uw ervaring met mij hieronder.

2 thoughts on “About

 1. Wij hebben nu acht tennislessen van Rutger gehad. Dit op de tennisbaan bij Rozenrust. We zijn met z’n vieren. Ieder van ons tennist al een aantal jaren. Drie hadden vroeger al wel eens les gehad. Rutger is een hele prettige tennisleraar die op onze verschillende niveaus in kan spelen. Hij helpt je echt een niveau hoger. Je mag zelf aangeven wat je graag in de lessen wilt oefenen en Rutger speelt hier goed op in. Hij zorgt voor veel verschillende oefeningen en deze zorgen ervoor dat je tennisniveau verbeterd. Binnen de verschillende oefeningen kijkt hij goed naar de uitvoering en geeft hij meteen tips en trucs. Wat in het begin moeizaam gaat, kan een paar minuten later al veel lekkerder lopen.

 2. Gооd dаy! rurasports.nl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl pеrfесtly lаwfully?
  Wе put а nеw lеgаl wаy оf sеnding businеss оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +375259112693

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *